ToroG Smart POS tương trợ doanh nghiệp vận hành tinh gọn, đột phá doanh thu

ToroG Smart POS tương trợ doanh nghiệp vận hành tinh gọn, đột phá doanh thu

ToroG Smart POS được xem là giải pháp tính sổ tối ưu toàn diện với tiêu xài 0 đồng dành cho các chủ khu chợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa với tiêu chí“vận hành tinh gọn, đột phá doanh thu”

Kootoro VN ra mắt ứng dụng ToroG Smart POS, nền tảng tính sổ liên kết đa dịch vụ, tương trợ doanh nghiệp giải pháp tính sổ tinh gọn, hiệu quả.

Tính s không s dng tin mt vi nhiu tin ích như tr tin qua th, QR code, ví đin t ngày càng tr thành ph thông, nht là dưới tác động ca Covid-19. Tính s không tin mt mang li li ích cho tt c các bên tham gia gm người tiêu s dng, người bán hàng, t chc tín dng và tng th nn kinh tế.

S có mt ngày càng nhiu các t chc công ngh, fintech và các t chc phi nhà băng trong lĩnh vc tính s cũng đã kéo theo s xut hin mnh m ca nhiu phương thc tính s mi.

Kho sát mi đây ca VISA ghi nhn 74% người tiêu s dng đồng ý tính s bng khí c không tin mt vì phương tin chp nhn tính sổ đang nhiu lên, đồng nghĩa tin mt có thể được hn chế. Khong 37% người tiêu s dng đang s dng tính s th không xúc tiếp ti VN và 42% trong số đó tính s không xúc tiếp bng smartphone di động.

Theo các công b thng kê cho thy, tính s bng tin mt đang gim dn, trong khi đó tính s bng máy POS cm tay (Smart POS) đang tr thành ph thông. Smart POS là vũ trang tính s thông minh va thc hin công dng tương tr các hình thc tính s th và in hóa đơn, ti ưu s tin li.

1582162702318

ToroG Smart POS là vt phm mi nht ca t chc Kootoro được tích hp đa công ngh vi xây dng tân tiến, đem li nhiu tin ích và giá tr khác nhau cho người s dng. Vi thông đip “Vn hành tinh gn – đột phá doanh thu”, ToroG Smart POS giúp cho doanh nghip nh và va, nhng ch khu ch tiết kim tiêu xài, tinh gn b máy bán hàng và marketing. ng dng được tích hp trên máy POS cũng giúp đối tác thng tr công vic kinh doanh đơn gin hơn.

ToroG Smart POS phát trin h thng dch v tin ích da trên nn tng hệ điu hành Android, vũ trang Smart POS có xây dựng đơn gin, gn nh, bên trong là b máy thông minh được tích hp HST rng ln vi các tính năng tân tiến hàng đầu.

H thng liên kết đa dch v trên máy ToroG Smart POS được to thành 7 cm chính. Trong đó có EDC đa năng chp nhn tính s trên tt c các nhà băng khác nhau, t th ghi n, th tín dng ti các loi th tr trước, QR Hub giúp tính s thông qua các loi víđin t ph thông khác GrabPay by Moca, ZaloPay, MoMo, VNPay.

Cùng vi đó, ng dng tích hp công dng tự động sinh sn E-voucher ti hàng triu khách hàng trên nhiu nn tng khác nhau. Delivery Hub giúp nhà bán hàng nhn và x lý đơn hàng, in hóa đơn bán hàng trc tiếp. POS Hub là gii pháp ng dng thng tr bán hàng. Loyalty Hub thng tr vn hành, tính s và tích đim, khách hàng tự động. Central Report là tính năng tng hp t hot động ca các công dng trên ToroG Smart POS, giúp người bán kim soát và vn hành hiu qu các chiến lược bán hàng.

ToroG Smart POS được xem là gii pháp tính s ti ưu toàn din vi tiêu xài 0 đồng dành cho các ch khu ch, doanh nghip nh và va vi tiêu chívn hành tinh gn, đột phá doanh thu. H thng gii pháp ToroG Smart POS thay thếđược nhiu vũ trang tính s khác nhau như máy tính s th, máy tính, máy quét QR code, máy in hóa đơn Ch vi ToroG Smart POS, người bán hàng có th thng trđiu hành toàn b vic mua bán hàng ngày, tiết kim tiêu xài, thi kì và không gian ti quy thu ngân.

Vi các tin ích tt c trong mt, gii pháp tính s ToroG Smart POS mang ti thi cơ đột phá doanh thu cho người bán qua các ng dng tích hp thng tr chăm sóc khách hàng, công b chương trình bán hàng, giúp người bán hàng thc hin thao tác tính s nhanh, tiết kim thi kì và ti ưu tiêu xài thng tr.

torog---nen-tang-lien-ket-da-dich-vu-fanpage

Ngoài vt phm ToroG Smart POS, Kootoro còn s hu h thng máy bán hàng tự động ToroG Smart POS, ra mt th trường VN vào năm 2015. Các vt phm máy bán hàng tự động nhiu chng loi như máy bán thc ăn nóng tự động, máy bán nước tự động, máy bán cà phê tự động, máy bán da tự động, máy bán mì tự động được đặt các trung tâm thương nghip, trường hc, bnh vin, chung cư, công viên… vào vai trò quan yếu trong s phát trin ca th trường bán l ti VN.

Các vt phm Kootoro đang phát trin gm có ví Toro gii pháp tính s tin li, nhanh chóng và an toàn cho người s dng VN theo nhng tiêu chun bo mt khe kht t các t chc tài chính, nhà băng khi liên kết h thng.

Theo đại din Kootoro VN, t chc đặt mc tiêu giúp người s dng tiết kim tiêu xài và thi kì mt cách hiu qu nht. Các vt phm ca doanh nghip này luôn vn hành vi mc tiêu to nên mt hướng đi mi cho vic kinh doanh ln đời sng.

Nguồn: https://kinhtehaiphong.com/torog-tuong-tro-doanh-nghiep-van-hanh-tinh-gon-dot-pha-doanh-thu/